Maastricht, Nederland


De Groene Loper

Client
Ballast Nedam
Services
Concept Design
Location
Europa
Status
In ontwikkeling
Size
Groot
Year
2017

project info

Het masterplan voor de Groene Loper in Maastricht is tot stand gekomen na de komst van de nieuwe A2-tunnel. De A2 vormt nu geen barrière meer, die eerder dwars door de stad liep. Dit masterplan biedt de mogelijkheid om delen van Maastricht, waaronder het stadscentrum, opnieuw met elkaar te verbinden. In het ontwerp is ruimte voor meer dan 1000 nieuwe woningen en er is 30 000 m2 vrij voor commercieel vastgoed. Dit is met elkaar verbonden door een groot openbaar en groen gebied voor fietsers, voetgangers en lokaal voor voertuigen. Rekening houdend met de infrastructuur en de stedelijke herontwikkeling van Maastricht, is het project ‘De Groene Loper’ een van de grootste vernieuwende projecten in Nederland.

Door de A2-tunnel krijgt C Concept Design de kans om de ontwikkelaar Ballast Nedam Development te adviseren en te ondersteunen met de ontwikkeling van 24 percelen, die behoren tot woon- en commercieel gebied. In het stedenbouwkundig plan van West8 & HumbleMartens staat de ontwikkeling van nieuwe wijken en ‘pocket parks’ centraal. Daarnaast bevat het plan wooneenheden voor ouderenzorg, studentenhuisvesting en sociale huisvesting.

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de woningen is gericht op huisvesting met een hoge kwaliteit. Dit betekent particuliere tuinen voor de bewoners en speciale parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Bij het woonprogramma is rekening gehouden met de lokale marktvraag, zodat de te ontwikkelen percelen in verschillende fasen uitgevoerd zullen worden.

C Concept Design  adviseerd en ontwerpt als “directeur Stedenbouw and Architectuur” voor Ballast Nedam Development.

Gallery

Stedenbouwkundige en architectonische supervisie door;
West8
HumbleMartens

Beelden zijn geproduceerd door West8 & HumbleMartens